| Portal | Anbefalte frøkilder | Min side | Hjelp
Bruker:Gjest
Logg inn
Hjelp til bruk av systemet

Velkommen til Skogfrøverkets modul for rapportering av skogtrærnes blomstring og frøsetting.  Systemet er brukervennlig og det meste forklarer seg selv.  Trenger du veiledning for å komme i gang finner du den her. 

 

Systemet er delt i tre deler:

 

PORTAL er åpen for alle og krever ikke at du har fått tildelt brukernavn og passord.  PORTAL har mappestruktur og her har Skogfrøverket samlet all relevant informasjon som kan være brukerne av systemet til nytte.  Mappen skjema og veiledninger innholder for eksempel registreringsskjema og veiledninger for registrering av blomstring og frøsetting på gran og furu. 

 

MIN SIDE er passord beskyttet.  Alle kommuner og fylker får tildelt et unikt brukernavn og passord.  Etter pålogging kan du endre brukerinformasjon.  Ved første gangs pålogging er feltene tomme.  Vi ber om at kontaktinformasjonen fylles ut og oppdateres fortløpende.  Du kan også endre passord, noe som ofte er fornuftig.  Dersom du har glemt brukernavn eller passord kan du likevel få tilsendt nytt ved å klikke på glemt passord og følge veiledningen som kommer.  Du får umiddelbart tilsendt ditt brukernavn og nytt passord som melding på e-post.

 

I dag fungerer systemet slik at du må logge inn på hver enkelt kommune som skal rapporteres, selv om flere kommuner inngår i samme distrikt.  Brukerinformasjonen som dere oppgir gjør det mulig for oss å forenkle dette til neste år.  Fylkesmannen har imidlertid tilgang til alle kommuner i sitt fylke.  Fylkesmannens oppgave er å kvalitetsikre informasjonen som oppgis og å sørge for at alle skogkommuner leverer rapport.

 

Registrer frøsetting ser ut som registreringsskjemaet du er vant til.  Her fyller du ut den informasjon du har registrert.  Tilgang på kongler / blomstringsstyrke velges fra en meny.  Dato for pollenfall skrives in med datoformat; dd.mm.åååå.  Under merknad kan du gi utfyllende opplysninger, for eksempel variasjoner innen kommunen som ikke går fram av skjemaet.  Trykk lagre for å sende opplysningene.  Du kan til enhver tid gjøre forandringer ved å lagre informasjon på nytt, men vi ber om rapporteringsfristene overholdes.

 

HJELP gir deg veiledning for å komme i gang.  Trenger du mer hjelp en det du finner her kontakter du Skogfrøverket eller en kollega som har satt seg inn i systemet.

 

 

Lykke til og takk for ditt bidrag!  Informasjonen dere oppgir er viktig for skogfrøforsyningen og nyttig også i andre sammenhenger. 

 

Øyvind Meland Edvardsen

Skogfrøverket

ProMan HR
Copyright © 1989-2015 Gitek AS.  All rights reserved.