| Portal | Anbefalte frøkilder | Min side | Hjelp
Bruker:Gjest
Logg inn
GRAN - Anbefalte frøkilder for bruk i:
Fylke
Kommune
Høydelag
Breddegrad
 
 <     1     2     3     4     >> 
Frøparti Proveniens Høydelag Frøkilde Bredde° Avvik Spire% 14d
F15-016 Kilen KI Frøplantasje - Avlsprogram 59°19' +14' 97
F15-020 Bastøy BA Frøplantasje - Avlsprogram 59°26' +21' 98
F15-018 Jordtveitmonen JO Frøplantasje - Avlsprogram 58°37' -28' 98
F07-113 Huse HU Frøplantasje - Avlsprogram 60°11' +1°06' 93
F07-026 CV 1 Utvalgt bestand 59°04' -1' 91
F07-059 1 Utvalgt bestand 59°08' +3' 93
99017 1 Utvalgt bestand 59°12' +7' 88
F07-067 CV 1 Utvalgt bestand 59°19' +14' 95
99018 2 Utvalgt bestand 60°04' +59' 92
99050 2 Utvalgt bestand 60°36' +1°31' 82


Trykk på:
- Frøpartinummer for mer informasjon
- Kolonnenavn for sortering
Forklaringer:
- Breddegrad for frøplantasjer er et balansert gjennomsnitt for avlstrærnes opprinnelse, justert for bakgrunnsbestøvning. Det samme gjelder høydelag.
- Breddegrad for bestand er et gjennomsnitt for kommuner/sankesteder som inngår i frøpartiet
- Høydelag, 1 = 0-149 m o.h., 2 = 150-249 m o.h., 3 = 250-349 m o.h. osv.
- Avvik er antall minutter avvik i forhold til oppgitt breddegrad. ( –) betyr sørlig avvik.
Flytting av provenienser:
- Denne veiledningen gir anbefalinger innenfor et bruksområde på to breddegrader og 3 høydelag. Ved flytting utover denne rammen velger du breddegrad og høydelag tilsvarende tenkt flytting og finner nye anbefalinger. Du får ikke mulighet til justere breddegrad utover hva som lovlig etter forskrift for skogfrø- og skogplanter. Mer om regelverk for bruk av provenienser og av flytting finner du her.
ProMan HR
Copyright © 1989-2015 Gitek AS.  All rights reserved.