Hjelpfunksjon - Anbefalte frøkilder av gran

Velkommen til Skogfrøverkets nettveiledning for valg av frøpartier.  Systemet gir veiledning for valg av frøpartier av gran som er på markedet i dag.  Her finner du veiledning for å komme i gang og forklaring av begreper.

Fremgangsmåte

Velg fylke, kommune og høydelag for den lokaliteten som skal forynges.  Du vil da få opp en tabell med frøpartier som kan brukes i det området som er oppgitt.  Systemet søker i en database og tar utgangspunkt i en gjennomsnittlig breddegrad for kommunen.  Dersom du kjenner breddegraden til lokaliteten, kan den justeres for å få en mer riktig anbefaling.

Tabellen

Anbefalte frøpartier listes i en tabell med informasjon om frøpartinummer, proveniens, høydelag, frøkilde, breddegrad, avvik og spireprosent (14dager).  Som standard blir tabellen sortert etter genetisk og fysiologisk kvalitet på frøet.  Det vil si at foredlet frø og frø med høy spireevne listes øverst i tabellen.   Når tabellen fyller flere sider blir det angitt i en flettemeny over tabellen.

Sortering

Informasjonen i tabellen kan sorteres etter ønskede kriterier ved å trykke på proveniens, høydelag etc.  Ved å trykke på breddegrad kan du for eksempel sorterte tabellen etter stigende eller synkende breddegrad på frøpartiet.  Ved å trykke en gang på avvik får du først listet de frøpartiene som ligger nærmest oppgitt breddegrad.  Avvik er oppgitt i minutter og utgjør differansen mellom aktuell breddegrad på frøpartiet og gjennomsnittlig breddegrad i kommunen eller justert breddegrad.  Ved å trykke to ganger blir innholdet i tabellen sortert i motsatt rekkefølge etter det kriteriet som er valgt.

Avgrensninger

Systemet gir anbefalinger innenfor et bruksområde på to breddegrader ( +/- én breddegrad) og tre høydelag.  Systemet oppgir også frøpartier utvover denne begrensningen, men aldri mer enn +/- to breddegrader.*  Dette er frøpartier som også er lovlige å bruke, men hvor det oppfordres til større varsomhet ved bruk.  Disse frøpartiene er markert med grå tekst.  Mer informasjon finner du under flytting av provenienser.

* Denne begrensningen gjelder ikke i skogreisningsstrøkene på Vestlandet og i Nord-Norge.

Frøparti

Ved å trykke på frøpartinummer får du tilgang till all informasjon om det enkelte frøpartiet.  Dersom våre kunder/brukere finner det interessant vil Skogfrøverket tilføye ytterligere funksjoner her, som for eksempel direkte tilgang til Skogfrøverkets nettbutikk for frø og liste over hvilke planteskoler som har salgsklare planter av det aktuelle frøpartiet.

Frøpartier av bestandsfrø består ofte av blandinger fra ulike lokaliteter.  Under lokalitetsregisteret er alle lokaliteter som inngår i frøpartiet oppgitt.

For bestandsfrø er frøpartiets breddegrad bestemt som et veid gjennomsnitt for de lokaliteten som inngår i partiet
For plantasjefrø er frøpartiets breddegrad bestemt ut fra avlstrærnes gjennomsnittlige breddegrad, justert for en anslått bakgrunnsbestøvning.

Forklaring av begreper

Årgang:

Frøpartiets årgang er bestemt av frøets modningsår

Opprinnelse:

Stedegen, ikke stedegen eller uviss.  Når frøkilden er stedegen er frøet høstet fra trær som vokser naturlig på stedet

Kategori:

Frøkildens kategori etter OECD reglementet

Lokalitetsbestemt: I Norge blir frø fra naturlig skog markedsført som lokalitetsbestemt

Utvalgt: I Norge blir frø fra naturlig skog og kulturskog som er gitt en kvalitetsvurdering av skogbruksmyndighetene i kommunen og godkjent av Skogfrøverket, markedsført som utvalgt. Vurderingene gjøres i henhold til instruks fra Skogfrøverket

Kvalifisert: Frø fra frøplantasjer med utestede mortrær markedsføres som kvalifisert

Testet: Frø fra frøplantasjer med testede mortrær markedsføres som testet

Frøkilde:

Frøplantasje, utvalgt bestand, bestand eller spredt forekomst

Spiring:

Spiring er oppgitt som spireprosent etter 7, 10, 14 og 21 dager (eventuelt 28 dager)

Renhet:

Andel rent frø målt som vektprosent.  Urenheter kan være rester av kongleskjell, konglestilk og frøvinger

Tusenkornvekt:

Vekt av tusen frøkorn

 

Vi håper våre kunder/brukere får god nytte av dette systemet.  Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger om eventuelle feil og forslag til forbedringer.

Vennlig hilsen fra Skogfrøverket!