| Portal | Anbefalte frøkilder | Min side | Hjelp
Bruker:Gjest
Logg inn
Frøparti

Frøpartiregister


Frøparti F15-016
Treslagkode GRAN
Latinsk navn Picea abies
Norsk navn Gran
Sankeområde FPL
Høydelag KI
Frøplantasje Kilen
Årgang 2015
Opprinnelse Ikke stedegen
Type Skog
Kategori Kvalifisert
Frøkilde Frøplantasje - Avlsprogram
Breddegrad 59°19'
Høyde over havet 89

Lokalitetsregister


Ekspnr. Kommune/FPL Lokalitet Bestand nr.
4811 Kilen FP 1107
4813 Kilen FP 1107

Kvalitet


Spiring: 7dg 10dg 14dg 21dg 28dg
  49 85 97 98
Renhet 99,8
Tusenkornvekt 6,11
Antall. frø pr. kg 163500


Tilgjenglighet / bestilling


Kjøp av frø fra Skogfrøverket:
Kg frø på lager 414,14 kg

Tilgjengelige planter fra Planteskole


Hvor GR - Granli planteskole
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BI - Skogplanter Øst-Norge
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BI - Skogplanter Øst-Norge
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M95
Hvor SO - Sønsterud planteskole A/S
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor SO - Sønsterud planteskole A/S
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M60
Hvor SO - Sønsterud planteskole A/S
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype Plantek 121
Hvor SO - Sønsterud planteskole A/S
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M95
Hvor SO - Sønsterud planteskole A/S
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M60
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M60
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M60
Hvor TE - Norgesplanter avd. Telemark
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M95
Hvor TE - Norgesplanter avd. Telemark
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M60
Hvor TE - Norgesplanter avd. Telemark
Salgsår / sesong 2018  - Vår
Plantetype M60
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M95
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M60
Hvor BU - Norgesplanter avd. Buskerud
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M95
Hvor TE - Norgesplanter avd. Telemark
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M60
Hvor TE - Norgesplanter avd. Telemark
Salgsår / sesong 2018  - Høst
Plantetype M95
 
Tilbake
ProMan HR
Copyright © 1989-2015 Gitek AS.  All rights reserved.