Søk etter sertifikat
RefNr
Referansenummer skal være påført alle planteleveranser til skogbruket.
Referansenummeret er unikt for hvert enkelt planteparti og er koblet til opplysninger om frøpartiet og behandlinger i planteskolen.
Referansenummersystemet er spesielt for Norge og er en kvalitetsikring av både frø- og planteforsyningen. Systemet er også til nytte for skogeieren ved en eventuell reklamasjon. Referansenummeret skal alltid oppgis ved reklamasjon på mottatte planter.

Standard for et bærekraftig norsk skogbruk og Forskrift om skogfrø og skogplanter krever at skogeier skal oppbevare dokumentasjon om opprinnelsen til brukt frø- og plantemateriale. Ved å oppbevare referansenummeret f.eks. i skogbruksplanen som en del av bestandsinformasjonen, oppfyller man kravet til dokumentasjon.

Referansenummeret finner du på plantekassen som vist på bildet.

Det er kun plantepartier som er registrert i "Nasjonalt register" som er søkbare på Referansenummer. Norske frø- og plantepartier som ikke er sertifisert eller importerte partier som ikke er godkjent for skogbruksformål blir ikke oppført i registeret.
ProMan HR
Copyright © 1989-2015 Gitek AS.  All rights reserved.