Norske Reserveoffiserers Forbund
Hjelp til bruk av NROF`s medlemssystem

Hjelp-funksjon

Dersom du har spørsmål om selve dataregistreringen (når du er inne på systemet), finner du hjelp ved å klikke på ”Hjelp” i toppen av skjermen eller ved å lese veiledningen som innleder hvert skjema. Dersom dette ikke gir deg svar, spør du en kollega.
Eventuelt kan spørsmål rettes til NROF`s sekretariat tlf. 22 47 82 40, men først må du ha prøvd å komme videre selv.

1. Søke medlemskap i NROF

Dersom du ønsker å bli medlem i NROF må du registrere deg som medlemssøker.

Du registrerer da:
 • Navn (Fornavn, etternavn)
 • Adresse (Gateadresse/husnavn, postadresse)
 • Lokalavdeling (Velg den lokalavdelingen det er naturlig for deg å tilhøre)
 • Forsvarsgren (Velg forsvarsgren(hær, luft, sjø, heimevern eller sivil fra liste)
 • Grad (Den graden du er beskikket til i dag)
 • Fødselsdato (dd.mm.yyyy.)
 • Kjønn (mann / kvinne)
 • E-postadresse (den adressen du ønsker å få e-post fra NROF på)
 • Brukernavn (det brukernavnet du ønsker å ha når du logger på)
 • Klikk lagre for å sende til sekretariatet
Sekretariatet får da melding og vurderer om du oppfyller kriteriene. Deretter vil du motta brukernavn og passord.

2. Endre medlemsopplysninger

Klikk på endre personalia, kontroller om innholdet er riktig, gjør endringene og klikk ”Lagre”
Det er brukerens ansvar å sørge for at personlige data er korrekte.

Følgende data kan kompletteres og endres av det enkelte medlem:
 • Bostedsadresse
 • Postadresse
 • Kommune
 • Land
 • Telefonnummer
 • E-postadresse
 • Avdeling i NROF
 • Høyeste militære grunnutdanning
 • Forsvarsgren
Følgende data kan ikke endres av det enkelte medlem
 • Medlemsnummer
 • Navn
 • Kjønn
 • Fødselsdato
 • Grad
Dersom disse opplysningene ikke er korrekte så ta kontakt med avdelingsleder eller NROF`s sekretariat.

3. NROF skytter

Alle som er betalende medlem i NROF har rett til å søke om å bli NROF skytter. For å være NROF skytter må en ha våpenlisens og ha deltatt på minst 4 skytteraktiviteter siste år. Aktiviteten må være i et organisert skyttermiljø og være godkjent av arrangementets skyteleder. Som NROF skytter har en rett til å få utlevert treningsammunisjon gjennom sin lokale NROF avdeling. I tillegg har en som medlem rett til å få låne et våpen fra Forsvaret. Det er viktig for NROF å holde god oversikt over dette, derfor har vi utviklet dette dataverktøyet for at det enkelte medlem, avdeling og sekretariatet skal ha oversikt over aktiviteten i NROF sin organisasjon.

Mine Skyteaktiviteter
 1. Velg ny
 2. Skriv inn type skyteaktivitet velg mellom Baneskyting og Feltskyting
 3. Hvor foregikk skytingen (navn på bane)
 4. Når forgikk skytingen – dato (dd.mm.yyyy)
 5. Hvem var ansvarlig skyteleder
 6. Skytelederens telefonnr.
 7. Skytelederen skal godkjenne skyteaktiviteten
 8. Klikk lagre
Utlånte våpen (fra forsvaret)
 1. Velg ny
 2. Velg våpentype
 3. Skriv inn våpennummer
 4. Skriv inn hvilket depot som du har kvittert ut våpenet fra
 5. Skriv inn dato for utlevering
 6. Ved innlevering av våpenet skrives det inn slik at en har historikk
Sertifiseringer/Godkjenninger
 1. Finn type sertifisering/godkjenning
 2. Skriv inn hvilke avdeling/skytterlag som har gitt sertifiseringen/godkjenningen
 3. Navnet på den som har utstedt sertifiseringen/godkjenningen
 4. Navnet på den som har registrert sertifiseringen/godkjenningen
 5. Godkjent JA/NEI
 6. Dato for godkjenning
 7. Eventuelt når godkjenningen utgår, dersom det er tidsbestemt.
 8. Klikk lagre

4. Aktiv reserve - kompetansedatabase


Hvordan bli aktiv reserve når du ikke er medlem i NROF?
 1. Klikk på ”Ny bruker” og register deg som bruker av NROF medlems- og kompetansesystem.
  Kryss av at du ønsker å registrere meg som aktiv reserve og klikk ”Registrer”.
 2. Du får da tilsendt brukernavn og passord i e-post umiddelbart.
 3. Klikk på ”Aktiv Reserve – Kompetansedatabase” for å starte registreringen; følg instruksjonene på skjermen.
Hvordan bli aktiv reserve når du er medlem i NROF?
 1. Logg deg på og klikk på ”Endre personalprofil”.
 2. Kryss av for ”Jeg ønsker å være aktiv reserve” og Klikk ”Lagre”.
 3. Klikk på ”Aktiv Reserve – Kompetansedatabase” for å starte registreringen; følg instruksjonene på skjermen.


5. Glemt passord – endre passord

Dersom du glemmer brukernavnet eller passordet ditt, kan du få et nytt tilsendt ved å klikke på ”Glemt passord” og følge veiledningen der. Du vil umiddelbart få tilsendt ditt brukernavn og nytt passord som melding på e-post. Du kan endre passord ved å kikke på ”Endre passord” på ”Min side”.
 
ProMan HR
Copyright © 1989-2017 Gitek AS.  All rights reserved.