Norske Reserveoffiserers Forbund
Søknad om medlemskap
Jeg ønsker å bli medlem av NROF - Norske Reserveoffiserers Forbund - og tillater at Norske Reserveoffiserers Forbund bruker den informasjonen jeg oppgir her til å behandle min søknad.
All informasjon vil bli behandlet fortrolig. Behandlingstid for søknader er 2-3 uker.
Årskontingent
 
kr 350,- til og med det året du fyller 24 år (M1)
kr 550,- fra 25 til og med det året du fyller 64 år (M2)
kr 350,- fra det året du fyller 65 år (M3)

kr 350,- støttemedlem til og med det året du fyller 24 år (STØ-M1)
kr 550,- støttemedlem fra 25 til og med det året du fyller 64 år (STØ-M2)
kr 350,- støttemedlem fra det året du fyller 65 år (STØ-M3)

kr 100,- (befalsskoleelev)
Bedriftsmedlemskap etter avtale
Fornavn
Etternavn
Mann/kvinne
Fødselsdato
dd.mm.åååå
Mobiltelefon
E-post
Adresse
Poststed
Forsvaret
Forsvarsgren
Siste eller nåværende tjenestested/-avdeling
 
Militær grad siste eller nåværende tjeneste
 
Annen tilknytning til Forsvaret
Veteran

Veteranbegrepet omfatter ”alt personell som på vegne av den norske stat har deltatt i en militær operasjon”. Mange av våre medlemmer har deltatt i operasjoner særlig i internasjonal sammenheng.
NROF
Hvordan fikk du informasjon om NROF?
 
Hvorfor søker du medlemskap i NROF?
Vedtekter og målsetting
 
Jeg har satt meg inn i vedtekter (se NROFs Håndbok, kap. 10 s. 76) og målsetting (strategi s. 10) for NROF og ønsker å etterleve disse i mine forbundsrelaterte aktiviteter.
Referanser
Referanse 1 (ikke påkrevet at vedkommende er medlem - navn/telefon/e-post)
 
Referanse 2 (ikke påkrevet at vedkommende er medlem - navn/telefon/e-post)
 
Medlemskap
Vervet av
Ønsket lokalavdeling 
Aktiv reserve
Aktiv reserve
Andre opplysninger
 
   
 
ProMan HR
Copyright © 1989-2017 Gitek AS.  All rights reserved.